Vilkår for lejekontrakt, Stevninghus - vers. 10.02.17

 

Lejemål

Lejemålet er endelig indgået når Stevninghus har modtaget en skriftlig accept af lejekontrakten. Depositum skal indbetales rettidigt jf. kontrakten, ellers forbeholder Stevninghus sig retten til at annullere lejemålet uden varsel. Det fremgår af kontrakten hvad lejemålet omfatter. Depositum fratrækkes på slutafregningen, og denne fremsendes efter lejemålet har fundet sted.

 Afbestilling og ændringer

Afbestilling kan ske indtil 6 uger før lejemålets start, med tab af depositum. Hvis lejemålet afbestilles senere end de 6 uger, opkræves det fulde lejebeløb.

Ændringer omkring antal personer kan ske indtil 6 uger før lejemålets start, hvis man bliver mindre end først antaget, herefter vil der blive opkrævet for det antal der står i kontrakten. 

 Ankomst og afrejse

Lejemålet er gældende fra kl. 16.00 på ankomstdagen, dog forbeholder Stevninghus sig retten til at ændre på dette hvis det er påkrævet.

Ved afrejse skal huse med overnatningsplads være tømt og rengjort kl. 9:00, øvrige huse senest kl. 11:00.

(bemærk afsnit ang. rengøring)

 

Betaling/Kontonr.

Skulle indbetalings-kortet gå tabt kan beløbet overføres til vores konto i Danske Bank: Reg. 4183 Konto 10209072

 

El

I husene med køkken samt på udendørs strømstik, betales der el efter forbrug.
Stevninghus aflæser elmålerne før og efter afholdt lejemål, og opkræver beløbet via slutafregningen.

 Hvad skal du medbringe Du kan enten selv medbringe lagen og sovepose eller dyne/pude, samt håndklæde og håndsæbe, eller leje det på forhånd gennem os. Større antal skal bestilles i god tid.

 

Rengøring

I skal selv gennemføre almindelig rengøring, det vil sige feje gulvene,fjerne affald,rydde op i køkkener,stille service på plads,samt rengøre toiletter. Rengøring af køkkenmaskiner, køkkenudstyr, borde, stole m.v. er jeres ansvar. Vi vasker gulvet en gang, så hvis det er meget beskidt kræves det en gulvvask fra jeres side. Der forfindes rengørings artikler og rengørings instruktioner imkl. bordplaner i alle husene.Har man spørgsmål omkring rengøring, kan man kontakte personalet.

Mangelfuld rengøring betyder, at vi evt. opkræver for ekstra rengøring.På top tre liste over fejl i rengøringen er køkkenmaskiner, herunder kaffemaskinerne og at bordene ikke bliver stillet på efter den bordplan, og endvidere glemmes ofte at tømme skraldespandene, især dem på toiletterne.

 

Husdyr

Hunde og katte m.m. må kun medbringes efter særlig aftale med Stevninghus, og må ikke komme ind i husene.

 

Brænde og rafter (Gælder kun lejrplads)

Lejen inkluderer brug af brænde, samt brug af de rafter der findes på området. Husk at rafter under ingen omstændigheder må opskæres eller brændes.

 

Force majeure

Opstår der forhold Stevninghus ikke har indflydelse på, der gør at aftalte lejemål ikke kan gennemføres, tilbagebetales depositum samt evt. andet på forhånd indbetalt beløb.

 

Persondataloven

Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

kategorier af personoplysninger: 

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte: 

Oplysninger om nuværende og potentielle kunder
Almindelige personoplysninger, herunder 

  • identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
  • lejeshistorik
  • betalingshistorik & betalingsoplysninger, 
  • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.