Top banner

Lejebetingelser Stevninghus

 

Lejemål

Lejemålet er endelig indgået når Stevninghus har modtaget en rettidig indbetaling af forudbetalingen, lejemålet fastholdes ved rettidig indbetaling af betalingsraterne. Forud indbetaling og evt. depositum skal indbetales rettidigt jf. kontrakten, ellers forbeholder Stevninghus sig retten til at annullere lejemålet uden varsel. Det fremgår af kontrakten hvad lejemålet omfatter. Evt. depositum fratrækkes på slutafregningen, og denne fremsendes efter lejemålet har fundet sted.

 

Afbestilling

Indtil 6 uger før lejemålets start, kan det lejede afbestilles med tab af depositum og eller forudbetalingen, derefter opkræves det fulde lejebeløb.

Ændringer

Bygninger/indendørs overnatning

Ændring i lejemålet og evt. færre antal overnattede personer skal meddeles senest 4 uger før, ellers opkræves det fulde beløb.

Lejrepladser/udendørs overnatning

Ændring i lejemålet og evt. færre antal overnattende personer skal meddeles senest 1 uge før ankomst, ellers opkræves det fulde beløb.

 

Ankomst og afrejse

Lejemålet er som udgangspunkt gældende fra kl. 16.00 på ankomstdagen, medmindre anden aftale er indgået, dog forbeholder Stevninghus sig retten til at ændre på dette hvis det er påkrævet. Det konkrete tidspunkt for ankomst og nøgleudlevering aftales med kontoret nogle dage før på 7468 7100

Ved afrejse skal huse med overnatningspladser være tømt og rengjort kl. 9:00, Alhus, ledertræning og gruppekøkken senest kl. 11:00. (bemærk afsnit ang. rengøring)

 

Betaling/Kontonr.

Beløbet overføres til vores konto i Danske Bank: Reg. 4183 Konto 10209072. Husk at skrive kontrakt nummeret i indbetalingen.

 

El

I lejede huse samt på udendørs strømstik, betales der el efter forbrug. Stevninghus aflæser elforbruget efter afholdt lejemål, og opkræver beløbet via slutafregningen.

 

Rengøring

I skal selv gennemføre rengøring, det vil sige feje gulve, fjerne affald, rydde op i køkkener, stille service på plads, samt rengøre toiletter. Rengøring af køkkenmaskiner, køkkenudstyr, borde, stole m.v. videre er jeres ansvar. Vi vasker gulvet en gang, så hvis det er meget beskidt kræves det en gulvvask fra jeres side. Der forefindes rengørings artikler og rengørings instruktioner inkl. bordplaner i alle husene. Har man spørgsmål omkring rengøring, kan man kontakte personalet.

Mangelfuld rengøring betyder, at vi evt. opkræver for ekstra rengøring. 

Støj/musik

På Stevninghus gælder de vejledende støjgrænser for rekreative områder. Det betyder, at der mandag - fredag kl. 07 -18 (lørdag 07 - 14) skal overholdes en støjgrænse på max 40 db udendørs. I resten af tiden er støjgrænsen 35 db udendørs. Ligesom ved forsamlingshuse må der ikke være musik efter kl. 02.00 om natten. Hvis man har brug for at have musik til et senere tidspunkt, og/eller støjgrænsen ikke kan overholdes, kan man søge om en lejlighedsgodkendelse ved Aabenraa Kommune, ligesom man gør ved koncerter og lignende. Kopi af Lejlighedsgodkendelse skal afleveres til udlejer

Kørsel

Kørsel er ikke tilladt bag bommen. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til af og pålæsning, hvis dette er aftalt i god tid på forhånd.

Stevninghus råder over en række bagagevogne, trillebøre, sækkevogne osv. Disse kan frit benyttes, men skal stilles retur efter brug.

Det er tilladt at have trailere stående i området, så længe de er indenfor, det lejede område.

Det er absolut forbudt at parkere bag bommen.

 

Parkering

Stevninghus har parkeringsplads til ca. 40 biler. Hvis I ankommer i flere biler, så giv os besked, og vi sørger for ekstra parkering.

 

Husdyr

Hunde og katte m.m. må kun medbringes efter særlig aftale med Stevninghus, og må ikke komme ind i husene. Hunde skal holdes i snor, så de ikke kan genere øvrige gæster.

 

Brænde og rafter (Gælder kun lejrplads)

Lejen er inclusiv brug af de rafter der findes på området. Husk at rafter under ingen omstændigheder må opskæres eller brændes og at lejer er forpligtet til at stille de brugte rafter tilbage raftestativ eller raftehytte. Rafterne skal stilles ordentligt tilbage, ellers faktureres lejer efterfølgende for de timer som personalet skal bruge på evt. oprydning.

Brænde kan købes hos os til dagspris. det skal bestilles og betales i god tid inden ankomst

Force majeure

Opstår der forhold Stevninghus ikke har indflydelse på, der gør at aftalte lejemål ikke kan gennemføres, tilbagebetales depositum samt evt. andet på forhånd indbetalt beløb.

Persondataloven

Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

kategorier af personoplysninger: 

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte: 

Oplysninger om nuværende og potentielle kunder
Almindelige personoplysninger, herunder 

 

 

 

- vers. 2019