Retningslinjer og forholdsregler for lejere på Stevninghus Spejdercenter.

Stevninghus spejdercenter følger myndighedernes generelle retningslinjer i forhold til ny coronavirus COVID-19.

Det er vigtigt for os, at vores gæster og mandskab kan føle sig sikre.

Som lejer af Stevninghus kan man have forholdsregler og anbefalinger som er mere vidtgående end den service som Stevninghus leverer under det corona udvidede serviceniveau for lejemålet.
Kontakt os på forhånd, så er vi gerne behjælpelig med at få skabt en løsning.

Generelt ved leje på Stevninghus.

 

 • Ved alle udendørs vandposter er der placeret håndsæbe
 • Brug af fælles håndklæder er ikke tilladt, efterladte private håndklæder vil straks blive destrueret.
 • Man må færdes overalt på Stevnings område. Vi henstillet til at I ved modgående trafik trækker til højre og i en linje, således at I passerer de modgående med mindst 1m afstand.
 • De frivillige på Stevninghus driver en lille kiosk med fx Stevninghusmærker, slik og sodavand. Kontakt [email protected] for at aftale åbningstider, der kan passe til jer og til de frivillige.
 • Sundhedsmyndighedernes plakater med opfordringer er ophængt flere steder på matriklen.
 • Alt Stevninghus mandskab har fået udleveret de aktuelle gældende retningslinjer og forholdsregler for arbejde på Stevninghus Spejdercenter i forhold til ny coronavirus COVID-19.

Ved leje af Køkken- og spisehuse, soverum & sovesale

 • Stevninghus har inden jeres ankomst sørger for at det I har lejet er rengjort og desinficeret i henhold til myndighedernes anbefalinger.
 • Som lejer er brug af det lejede på eget ansvar.
 • Stevninghus har forblandet ”kontaktrengøring” til brug under opholdet. Kontaktrengøring skal bruges til kontaktflader med mange daglige berøringer, som ikke nødvendigvis udsættes for vand og sæbe. Fx skyldfunktionen på toilettet, tænd/sluk kontakter & dørhåndtag.
  Der er en sprayflaske med ”kontaktrengøring” pr toilet rum, og sprayflasken er typisk placeret i toiletrummene.
 • Stevninghus har forblandet ”grundrengøring” til brug under opholdet. Grundrengøring bruges til øvrige flader med berøring. Fx spiseborde, senge kanter & stiger på køjesenge.
  Der er en sprayflaske med ”grundrengøring” pr hus, og sprayflasken er typisk placeret sammen med husets øvrige rengøringsmidler. Grundrengøring skal virke i ca 15 sek før evt overskydende aftørres.
 • Sprayflaskerne kan genopfyldes, efter aftale, alle dage i tidsrummet 10-12.

 

Ved leje af lejrplads til teltslagning

 • Alle vores lejrpladser er opgjort med mindst 20m2 intern plads pr deltager (ca 3 gange så meget plads, som ved internationale lejre, som fx Blå Sommer & Spejdernes Lejr). Vi henviser til kataloget på hjemmesiden stevninghus.bookhus.dk, hvor I kan se hvor mange der mindst kan være på de enkelte pladser.
  Pladsernes størrelse gør at det er muligt at følge de danske spejderkorps i Danmark anbefalinger om at der overnattet hoved/fod med så meget afstand at der er mindst 2m fra næsetip til næsetip.
  Såfremt gruppen ikke råder over nok telte, så kontakt os og vi vil være jer behjælpelig med at leje ekstra telte.
 • Kørsel bag bommen er kun tilladt for mandskab på Stevninghus, med Stevninghus tilhørende køretøjer. Stevninghus råder over en række bagagevogne, trillebøre, sækkevogne osv. Disse kan frit benyttes, men skal stilles retur efter brug.
  Hvis I pakker jeres lejrmateriale på trailer vil vi gerne trække trailere ind for jer. Trailere må gerne forblive på lejrpladsen under opholdet. Vi trækker som hovedregel kun trailere ind i dagtimerne, og kun hvis I har aftalt det med os på forhånd, og mindst 4 dage før giver besked om ankomst tidspunktet.
  Personligt lejrudstyr skal I selv bære fra parkeringspladsen og til jeres lejrplads.
 • Brug af alle fælles faciliteter sker på eget ansvar.
 • I skal lave aftaler med evt. andre grupper der har lejrplads ved de toiletter som er nærmest jer, og indbyrdes planlægge evt. ekstra daglige rengøring.
 • I alle toilet rum, er der en sprayflaske med forblandet ”kontaktrengøring”, der frit kan benyttes under opholdet. Kontaktrengøring skal bruges til kontaktflader med mange daglige berøringer, som ikke nødvendigvis udsættes for vand og sæbe. Fx skyldfunktionen på toilettet, tænd/sluk kontakter & dørhåndtag.
 • I alle toilethuse (ikke palletoiletterne) er der en forblandet ”grundrengøring”, som frit kan bruges i rummene under opholdet. Sprayflasken er placeret sammen med toilethusets øvrige rengøringsmidler.
 • I Sommerbadet er der både ”kontaktrengøring” og ”grundrengøring”, samt en fleksibel vandslange. Vandslangen skal retur i spanden efter brug. Den skal ikke afmonteres. Alt kan frit benyttes under opholdet.
 • I rummene med fælles fryser og køleskabe i Kølehuset ved Alhuset og servicebygningen ved Søen er der en forblandet sprayflaske med ”kontaktrengøring”, som frit kan benyttes under opholdes til desinficering af kontaktflader.
 • ”grundrengøring” skal virke ca 15 sekunder før evt overskydende aftørres.
 • Sprayflaskerne kan genopfyldes, efter aftale, alle dage i tidsrummet 10-12.