Lejebetingelser Stevninghus

 

Lejemål

Lejemålet er endelig indgået når Stevninghus har modtaget en rettidig indbetaling af forudbetalingen, lejemålet fastholdes ved rettidig indbetaling af betalingsraterne. Forud indbetaling og evt. depositum skal indbetales rettidigt jf. kontrakten, ellers forbeholder Stevninghus sig retten til at annullere lejemålet uden varsel. Det fremgår af kontrakten hvad lejemålet omfatter. Evt. depositum fratrækkes på slutafregningen, og denne fremsendes efter lejemålet har fundet sted.

 

Afbestilling

Indtil 6 uger før lejemålets start, kan det lejede afbestilles med tab af depositum, derefter opkræves det fulde lejebeløb.

Ændringer

Bygninger/indendørs overnatning

Ændring i lejemålet og evt. færre antal overnattede personer skal meddeles senest 6 uger før, ellers opkræves det fulde beløb.

Lejrepladser/udendørs overnatning

Ændring i lejemålet og evt. færre antal overnattende personer skal meddeles senest 1 uge før ankomst, ellers opkræves det fulde beløb.

 

Ankomst og afrejse

Lejemålet er gældende fra kl. 16.00 på ankomstdagen, dog forbeholder Stevninghus sig retten til at ændre på dette hvis det er påkrævet.

Ved afrejse skal huse med overnatningspladser være tømt og rengjort kl. 9:00, Alhus, ledertræning og gruppekøkken senest kl. 11:00. (bemærk afsnit ang. rengøring)

 

Betaling/Kontonr.

Beløbet overføres til vores konto i Danske Bank: Reg. 4183 Konto 10209072. Husk at skrive kontrakt nummeret i indbetalingen.

 

El

I husene med køkken samt på udendørs strømstik, betales der el efter forbrug. Stevninghus aflæser elmålerne før og efter afholdt lejemål, og opkræver beløbet via slutafregningen.

 

Rengøring

I skal selv gennemføre rengøring, det vil sige feje gulve, fjerne affald, rydde op i køkkener, stille service på plads, samt rengøre toiletter. Rengøring af køkkenmaskiner, køkkenudstyr, borde, stole m.v. videre er jeres ansvar. Vi vasker gulvet en gang, så hvis det er meget beskidt kræves det en gulvvask fra jeres side. Der forefindes rengørings artikler og rengørings instruktioner inkl. bordplaner i alle husene. Har man spørgsmål omkring rengøring, kan man kontakte personalet.

Mangelfuld rengøring betyder, at vi evt. opkræver for ekstra rengøring. 

 

Kørsel

Kørsel er ikke tilladt bag bommen. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til af og pålæsning, hvis dette er aftalt i god tid på forhånd.

Stevninghus råder over en række bagagevogne, trillebøre, sækkevogne osv. Disse kan frit benyttes, men skal stilles retur efter brug.

Det er tilladt at have trailere stående i området, så længe de er indenfor, det lejede område.

Det er absolut forbudt at parkere bag bommen.

 

Parkering

Stevninghus har parkeringsplads til ca. 40 biler. Hvis I ankommer i flere biler, så giv os besked, og vi sørger for ekstra parkering.

 

Husdyr

Hunde og katte m.m. må kun medbringes efter særlig aftale med Stevninghus, og må ikke komme ind i husene.

 

Brænde og rafter (Gælder kun lejrplads)

Lejen inkluderer brug af brænde, samt brug af de rafter der findes på området. Husk at rafter under ingen omstændigheder må opskæres eller brændes.

 

 

 

Force majeure

Opstår der forhold Stevninghus ikke har indflydelse på, der gør at aftalte lejemål ikke kan gennemføres, tilbagebetales depositum samt evt. andet på forhånd indbetalt beløb.

Persondataloven

Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

kategorier af personoplysninger: 

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte: 

Oplysninger om nuværende og potentielle kunder
Almindelige personoplysninger, herunder 

  • identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
  • lejes historik
  • betalingshistorik & betalingsoplysninger, 
  • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

 

 

 

- vers. 2019